Benvinguts!

Ciències Naturals 1r d'ESO

 1. Què farem?

  Temari del curs.

 2. Què necessitareu

  Material

 3. Criteris d'avaluació

  Com es calcularà la nota.

 4. Criteris de superació

  Què heu de fer per aprovar Ciències Naturals.

1.Què farem

2. Què necessitareu

3. Criteris d'avaluació

La nota surtirà dels següents conceptes:

 1. Proves escrites: 50%
 2. Projectes de tema: 10-20%
 3. Deures, preguntes a classe, llibreta: 5%
 4. Pràctiques: 15%
 5. Actitud davant la matèria, comportament: la resta

4. Per aprovar

S'aprova la matèria si s'assoleixen els següents requisits:

Si no es cumpleix alguna d'aquestes condicions s'ha de recuperar la matèria

Recuperació

Si s'ha de recuperar la matèria de classe: es farà un examen escrit de la matèria de tot el curs i un treball afegit que es presentarà el dia de l'examen al setembre.

Si s'han de recuperar les pràctiques caldrà portar el dossier de pràctiques perfectament emplenat

Bon curs!

Bon curs

/