Enquesta informàtica
 
Dades personals
Nom i cognoms:
Correu electrònic:
Maquinari
Quants ordinadors tens a casa?
D'ells, quants estan connectats a internet?
Utilització
Pertanys a alguna comunitat virtual? Quina?
Amb quina freqüència fas servir el PC?
Cada cop que l'utilitzes, quant de temps t'hi poses?
Ordena de menys (0) a més (4) els usos que li dones al teu ordinador
Jugar:
Fer treballs:
Comunicar-me:
Descarregar-me continguts:
Navegar:


   

Servicio de formularios de envío de Melodysoft