Prova inicial

Dades personals

Nom i cognoms:

Correu electrònic:

Preguntes

En quina unitat es mesura la mida d'un disc dur?En quin any es va crear Internet?Quins tipus de correu existeixen?

Amb quina combinació de tecles s'escriu el símbol @?

Quina funció creus que té un servidor?

Com es diu el llenguatge utilitzat a les pàgines web?

Quins cercadors d'internet coneixes?

I quins navegadors?

Marca les activitats que saps realitzar:

Utilitzar un processador de text

 

Utilitzar un full dde càlcul

 

Utilitzar un programa per fer presentacions

 

Copiar i engantxar fitxers

 

Crear carpetes