Optativa Internet 1r
Anterior Índex del tema Següent
  Serveis d'internet: la World Wide Web

La www va nèixer al voltant de 1989 a partir d' un projecte del CERN, en el que Tim Berners-Lee va construir el prototip què va donar lloc al nucli del que avui és la World Wide Web. La intenció original era fer més fàcil el compartir textos d' investigació entre científics. Un sistema d'hipertext enllaçaría tots els documents entre ells per a què el lector pugués revisar les referències d'un article mentre l'anés llegint.

La funcionalitat elemental de la Web es basa en tres estándars:

 Imprimir Resum del tema Activitats Project Enllaços Glossari Llibreta Calculadora Gmail tancar