Taller 9. Què va passar el dia que vaig néixer? Anterior Índex del tema Següent

Gràcies a les hemeroteques podem conèixer què va passar al nostre pais o al mon fa uns dies semanes o anys mirant les publicacions que allà hi trobem. Avui dia no és necessari anar a una hemeroteca per a consultar aquest material, gràcies a serveis online com el que ofereix La Vanguardia.
Aneu a l'hemeroteca de La Vanguardia i cerqueu a la secció Un dia en su vida la vostra data de naixement. S'obrirà el diari en format pdf amb les noticies del dia en que vau néixer.


Tasca


 Imprimir Resum del tema Activitats Project Enllaços Glossari Llibreta Calculadora Gmail tancar