Ajut del llibre digital   

Aquest llibre digital ha estat dissenyat per utilitzar-lo amb un netbook de 10" de pantalla, per tant els requisits no són gaire exigents:

  • Ordinador amb Windows o Linux
  • Navegador: compatible amb tots els navegadors actuals. Es recomana Google Chrome, Firefox o Safari. Amb algunes versions d'Internet Explorer hi ha alguna característica del llibre digital que no funciona perfectament.
  • Resolució mínima de pantalla: 1024 x 600 píxels

 

Quan s'entra en el llibre, aquest mostra tres opcions:

  • Programació didàctica: ofereix un fitxer en pdf amb tota la programació del curs; inclou els continguts, la temporització, activitats i competències desenvolupades
  • Índex d'unitats: porta a l'índex que obrirà totes les unitats del llibre digital més una prova inicial.
  • Ajut del llibre: obra una pàgina d'ajut al funcionament del llibre.

La barra superior de color negre aporta una sèrie de funcionalitats i accessos directes:

: Tanca el llibre digital i torna a la pàgina inicial del Col·legi Mare de Déu de la Mercè.

: Obre la pàgina inicial del llibre digital.

: Mostra (si existeix) una comunicació del professor als alumnes. Les comunicacions són recordatoris o informacions complementàries que realitza el professor de la matèria i té una vigència molt curta.

: Dóna accés a la zona privada del curs (protegida amb nom d'usuari i contrasenya). A la zona privada hi ha enllaços a recursos i informacions particulars destinats als alumnes.

: Dóna accés a la zona d'administració del web (protegida amb nom d'usuari i contrasenya). Espai reservat a l'administrador del llibre digital.

 

Per començar a utilitzar el llibre digital triarem la segona opció de la pàgina inicial i obrirem el tema desitjat. La primera pàgina del tema és un índex amb els apartats del mateix. Els apartats tenen subapartats que s'obren en un submenú només passant el ratolí per sobre.

Esquema general de funcionament
Barra d'eines
Exercicis i activitats