Instal·lació

Clickedu - Google Play (Android) Clickedu - App Store (iOS)

Un cop us hagueu descarregat l’app de la botiga, quan hi accediu per primer cop us trobareu amb la pantalla d’accés (en anglès) següent:

Les dades que hi haureu d’emplenar són:

A partir d’aquest moment, ja veureu el logotip del vostre centre cada vegada que hi accediu.

Captura 2

Un cop feta la comprovació pertinent, ens demanarà un àlies (nom que indentifiqui la sessió).

Captura 3

 

Eines dels pares/alumnes

A continuació, veurem el funcionament de l’app segons el perfil dels responsables dels alumnes (pares i mares).
Els responsbles disposen de l’eina ‘Selector de fills’ per canviar de sessió entre els diferents fills que tinguin escolaritzats al centre.

Quan el pare/mare cliqui a sobre del nom de l’altre fill, tota la informació per consultar canviarà.

Captura 5

HORARI

Podreu consultar l’horari de l’alumne dels sis propers dies naturals desplaçant-vos horitzontalment amb l’ajuda de les fletxes.

Captura 6

DIA A DIA


Permet consultar tota la informació relacionada amb les notes parcials (que els han fet visibles des de l’escola) i els paràmetres d’assistència.

Captura 7

Des del dia a dia podreu veure:

  1. Els paràmetres diaris:

    Captura 8

  2. Els paràmetres d’un trimestre determinat

    Captura 9

  3. Les notes

CALENDARI


Els pares i mares podran consultar el calendari de l’alumne.
El dia actual o consultat queda marcat en vermell, la resta de dies amb esdeveniments creats apareixen de color rosa.

Captura 10

MISSATGER


Els pares i mares rebran els seus missatges.

Captura 11

Rebreu una notificació cada vegada que tingueu un missatge nou.