Organigrama


Titularitat
Magda Pujol
PAS
Direcció pedagògica
Vicente Escobedo (Director)
Montse Serrano (Sots-directora)
Equip Directiu
Direcció pedagògica
Coordinador TIC
Coordinador Pastoral
Equip de Qualitat
Direcció pedagògica
Coord. de Qualitat
Claustre de mestres i professors
Mestres i professors
Equip de Pastoral
Direcció pedagògica
Coordinador Pastoral
Equip de Coordinadors
Direcció p., Caps d'estudi, C. Cicle
Equips de treball
Mestres
Professors
Equip Pedagògic
Direcció pedagògica
Dep. d'orientació
Riscos laborals
Direcció pedagògica
C. Riscos laborals
TIC-Robòtica
AICLE
Medi Ambient
Docència compartida
Equip Innovació