Pastoral

El departament de Pastoral és l'òrgan responsable de la programació i realització dels aspectes de l'acció educativa que es relaciona amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes, i col·labora amb l'animació pastoral del conjunt de la Comunitat Educativa.

LA MERCÈ: 800 ANYS PER LA LLIBERTAT

 

El dia 24 es celebra la festa de la Mare de Déu de la Mercè. Ella va inspirar a Sant Pere Nolasc la fundació de l’Orde de la Mercè per la redempció de captius l’any 1218. Ens preparem per celebrar

 

800 ANYS!!!

 

QUIN SENTIT TÉ TREBALLAR PER LA LLIBERTAT AVUI DIA?

 

Als nostres temps es donen tot un seguit de formes d’esclavitud com treball forçós, esclavatge per deutes, tràfic de persones, esclavitud per origen, esclavitud infantil, matrimoni forçat, abús de treballadors migrats...
Oferim als alumnes la possibilitat de conèixer aquestes realitzats, analitzar-ne les causes i les conseqüències des del missatge de l’Evangeli convidant a actuar com a persones lliures i transformadores de la realitat que ens envolta com va fer Jesús de Natzaret, Sant Pere Nolasc, Santa Maria de Cervelló i Lutgarda Mas i Mateu.
Així doncs, en el Pla de Pastoral, per aquest curs 2017-2018, es proposa treballar el següent punt del perfil de l’alumne:
<<Sóc conscient de les meves possibilitats i límits, reconec els meus sentiments i emocions i això afavoreix la meva motivació per millorar cada dia, la meva empatia, agraïment, autenticitat i capacitat de relació. En conseqüència m’esforço per a fer arribar al màxim les meves potencialitats, sóc capaç de respectar els altres i comprometre’m en la construcció d’una societat sense cap tipus de discriminació.>>
Com es treballarà? En el dia a dia de l’aula, la tutoria, els temps litúrgics, les festes mercedàries, en la convivència de la comunitat educativa a través de dinàmiques, celebracions i espais de silenci. Com la resta d’accions del centre, està destinat a l’assoliment del perfil de l’alumne.

.


OBJECTIU DEL CURS: EL RESPECTE

 

L’acció pastoral està present en totes aquelles activitats que es porten a terme durant la jornada escolar. Amb aquesta voluntat d’implicar tota la comunitat educativa, es va proposar als mestres i professors una dinàmica participativa per tal d’escollir el que serà el lema a treballar en el Pla de pastoral del proper trienni. De la posada en comú de la reunió de cicles l’Equip de Pastoral va fer el buidatge de les aportacions, el resultat del qual és la proposta de treballar el RESPECTE. Per què ?

- El concepte RESPECTE com a gran aglutinador d’altres valors, ja que tots ells estan interrelacionats

- Està mot relacionat amb el carisma mercedari: l’opció mercedària implica respectar a tothom i estar al costat dels desfavorits.

- És clau per aconseguir que no hi hagi discriminació.

- Aprofundir en el respecte pot ser una oportunitat per solucionar alguns dels conflictes que vivim a nivell escolar, social, .. que venen donats per la manca d’ aquest valor.

El pla té una durada de tres cursos i es desglosa de la següent manera:2019-20: Respectar-se a un mateix/a

2020-21: Respectar als altres

2021-22: Respectar l’entorn

El curs 2019 – 2020 es treballarà en els següents eixos:Qui o què cal respectar? Perquè?  Implicacions pràctiques 
Respectar-se un mateix/una mateixa
 • •Cadascú de nosaltres és un ésser valuós, dotat de capacitats i possibilitats immenses.
 • •Sentir-se estimat i respectat és fonamental per créixer amb seguretat i autoestima.
 • •A la tradició judeocristiana diem que l’ésser humà és imatge de Déu.
 • •Cada persona -creada i estimada per Déu – té una dignitat inalienable.
 • •El respecte al propi cos: la salut, la sexualitat.
 • •Descobrir els propis talents i desenvolupar les pròpies capacitats i ser conscient dels propis errors és un camí de realització personal.

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

 • C/Verge de la Mercè, 16
  08980 Sant Feliu de Llobregrat
 • 93 666 10 79
 • secretaria@santfeliu.femlamerce.cat

Colegio Mercedes Santander


Ntra Sra. de la Merced Zaragoza


La Mercè Martorell


Ens podeu trobar a: