COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE (EDC)

CULTURA DIGITAL

Què és l'Estratègia Digital de Centre (EDC)?

L’EDC és el conjunt d'actuacions d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la màxima competència digital. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. Aquest web és el document on s'explicita tot el procés que hem dut a terme per desenvolupar l'EDC del Col·legi Mare de Déu de la Mercè.


A qui afecta?

Afecta a tots els membres de la comunitat educativa: Centre, docents, alumnat i famílies.


Qui la du a terme?

Està liderada per l'equip de direcció, s'elabora des de la Comissió d’Estratègia Digital de Centre i s'implementa per part de tot el professorat.Parts de l'EDC