93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

CALENDARI

CALENDARI ESCOLAR

Ed. Infantil i Primària Ed. Secundària
Del 5 de setembre al 22 de juny Del 7 de setembre al 20 de juny

(l’hora d’entrada del dia 7 serà a les 10h)

Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 3 al 10 d’abril (ambdós inclosos)

DIES FESTIUS, JORNADA INTENSIVA I DIES EN HORARI MATINAL

Festes de lliure disposició Festes locals
31 d’octubre 11 d’octubre
5 de desembre  5 de juny
20 de febrer
2 de juny