93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

CALENDARI

CALENDARI ESCOLAR

Ed. Infantil i Primària Ed. Secundària
Del 6 de setembre al 21 de juny Del 6 de setembre al 21 de juny

(l’hora d’entrada del dia 6 serà a les 10h)

Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos)
Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril (ambdós inclosos)

DIES FESTIUS, JORNADA INTENSIVA I DIES EN HORARI MATINAL

Festes de lliure disposició Festes locals
7 de desembre 13 d’octubre
12 de febrer  20 de maig
4 de març Festa autonòmica
17 de maig 11 de setembre