93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa que va dels 6 als 12 anys als infants se’ls proporciona un marc d’aprenentatge que els permet iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

L’aprenentatge autèntic es produeix quan els aprenents contextualitzen allò que aprenen, descobreixen el món en companyia dels altres, s’enfronten al desafiament de plantejar i resoldre problemes reals, dirigeixen la seva pròpia indagació i se sorprenen del seu propi aprenentatge.

 • Projectes Medi Natural i Social (Cicle Inicial)
 • Fem Passes (Cicle Mitjà)
 • Fem Camí (Cicle Superior)
TREBALL COOPERATIU I COMPETENCIAL

Vivim l’aprenentatge com una oportunitat d’adquirir competències per ser ciutadans actius, amb eines de treball en equip fent activitats dirigides per aprendre a gestionar l’organització del grup, potenciant l’aprenentatge entre iguals.

AMBIENTS (Cicle Inicial)

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres, a partir d’una sèrie de propostes.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els alumnes de 1r i 2n fan 7 ambients (1 grup de 14/15 alumnes a cada ambient)

TECNOLOGIA I ROBÒTICA

Treballem des de ben petits el llenguatge de la programació a partir de la robòtica. La tecnologia es viu com una eina d’aprenentatge transversal (iPads, Lego, pissarres digitals interactives i ordinadors).

DESDOBLAMENTS I DOCÈNCIA COMPARTIDA

Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se.

Dividim el grup classe en dos grups:

 • Informàtica/robòtica

Treballem dos mestres a l’aula:

 • Català
 • Anglès
 • Matemàtiques
MULTILINGÜISME (AICLE)

L’AICLE és l’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la.

Utilitzem la llengua anglesa com a mitjà per ensenyar continguts d’altres  matèries:

Cicle Inicial:

 • Let’s talk
 • Science

Cicle Mitjà:

 • Workshop
 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física (4t)

Cicle Superior:

 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física
INFORMÀTICA

Desenvolupa les habilitats TIC de l’ alumnat, acostant-lo a les noves tecnologies alhora que prenen consciència de fer-ne un bon ús.

ROBÒTICA

Desenvolupa les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

IMAGINA!

Estimula les intel·ligències treballant la perspicàcia, l’enginy i la creativitat.

NATACIÓ (Cicle Inicial)

Activitat que ofereix l’ajuntament durant un quadrimestre als cursos de 1r i 2n. L’activitat es realitza al Complex Esportiu en grups reduïts i nivells homogenis per facilitar l’aprenentatge.

DANSA

Acosta els alumnes a les tradicions a través de l’aprenentatge de danses tradicionals catalanes.

COMPLEMENTÀRIES EN ANGLÈS: LET’S TALK, SCIENCE I WORKSHOP

Milloren la comprensió i l’expressió oral de la llengua anglesa.

FEM PASSES I FEM CAMÍ

A través del treball per projectes es pretén ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a ser més crítics… treballant en equip.

LECTURA (PROGRENTIS)

Pretén millorar la velocitat i la comprensió lectora utilitzant l’eina digital online Progrentis.