93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Tour Virtual

TOUR VIRTUAL PER LA NOSTRA ESCOLA

Feu un recorregut panoràmic per diversos espais de la nostra escola

ENTRADA DE L'ESCOLA

RECEPCIÓ

BIBLIOTECA

AULA D'INFORMÀTICA

AULA DE TECNOLOGIA

CLASSE D'ESO

AULA P4A

AULA P4B

AULA P5A

AULA P5B

LAVABO INFANTIL