93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

PROJECTES EDUCATIUS

Eixos principals de la nostra acció educativa

3

ESCOLA MULTILINGÜE

L’ensenyament de l’anglès a la nostra escola és molt important. Per aquest motiu es comença a introduir a P3 i s’imparteix a tots els cursos com a matèria específica. L’AICLE està implantat des d’Infantil fins a 4t d’ESO a moltes matèries: psicomotricitat, educació física, tallers, pràctiques de laboratori, informàtica. Les naturals de Cicle Superior s’imparteixen en anglès (Science).

Cada curs se celebra l’English Week amb un munt d’activitats en anglès. Els auxiliars de conversa ens acompanyen cada any durant bona part del curs, ajudant i complementant la tasca dels nostres professors i mestres. Facilitem l’accés a les proves oficials de Cambridge als alumnes de l’ESO.

A la nostra escola ens ajudem d’eines complementàries per l’aprenentatge de les llengües i la seva acreditació.

2

NOVES TECNOLOGIES

A la nostra escola donem una especial importància a la competència digital i des de les etapes d’Educació Infantil es treballa per tal de que els alumnes la puguin adquirir i desenvolupar. Fruit d’això, en acabar 4t d’ESO proposem que es presentin a les proves ACTIC, les quals les superen amb èxit.

Es treballa verticalment la robòtica educativa plantejant a cada etapa reptes cada cop més complexos. Això es complementa amb l’aprenentage de llenguatges de programació.

A Infantil i Primària la informàtica és matèria que s’imparteix des de la pròpia àrea i interdisciplinàriament a la resta.

Està l’implantat l’ús de l’ipad a totes les matèries d’infantil i primària i a l’ESO seguim el model Educat2.0 amb ordinadors portàtils per cada alumne.

Totes les aules estan equipades amb material informàtic multimèdia, projectors, pissarres digitals, etc.

Les xarxes socials són una part activa i indisoluble de la nostra escola: facebook, twitter, blocs, youtube, web i plataforma digital.

1

EDUCACIÓ EMOCIONAL

Una de les finalitats educatives del nostre col·legi, recollida en el Perfil de l’alumne, és aconseguir que l’alumnat millori la seva competència emocional, i que aquesta es reflecteixi tant en el clima d’aula com en el seu rendiment acadèmic.

Així mateix, per tal que els nostres alumnes aprenguin a ser competents emocionalment, els mestres i professors hem de donar exemple mostrant serenor, sent conscients del propi estat emocional i tenint capacitat d’autoregulació.

Partim de la LOMCE, que promou l’educació en valors amb l’objectiu d’aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat de l’alumne.

  1. Seguim l’informe Delors que proposa aprendre a ser, conèixer, fer, conviure i treballar en projectes comuns.
  2. La Relaxació Vivencial pot formar part de diferents programes educatius com l’Educació Emocional, Educació per a la Salut, de Mediació i Convivència.
  3. Eduquem seguint el nostre Perfil de l’alumne, on l’alumnat és conscient de les pròpies possibilitats i límits, és capaç de reconèixer els propis sentiments i emocions per afavorir la pròpia motivació per millorar cada dia, la pròpia empatia, agraïment, autenticitat i capacitat de relació. On a més s’esforça per arribar al màxim de les pròpies potencialitats, per ser capaç de respectar als altres, per tolerar la frustració i per comprometre’s a la construcció d’una societat sense cap tipus de discriminació.

Amb el projecte Atura’t treballem, entre d’altres, tècniques de relaxació vivencial aplicada a l’aula com per exemple: la visualització, la respiració conscient, la relaxació, la consciència sensorial, el focusing,…

Sempre amb la voluntat d’aconseguir els tres grans objectius del programa Atura’t:

  • educar per a la salut
  • millorar el rendiment acadèmic
  • desenvolupar la intel·ligència emocional per a una integració personal