93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

MISSIÓ

QUI SOM?

El nostre centre, com a part constituent de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) és una escola cristiana, inspirada en els valors de l’evangeli i la tradició mercedària: la solidaritat, el compromís per la justícia i per la llibertat.

Som una escola que educa i aprèn, busca que les persones siguin competents, felices, lliures, responsables i compromeses.

Som conscients de la tasca de l’educació com a agent fonamental de construcció de la societat.

LES NOSTRES OPCIONS FONAMENTALS

 • Declarem que cada ésser humà és un valor en sí mateix, independentment de la seva ètnia, ideologia, religió, posició social, capacitat adquisitiva o qualitats personals.
 • Apostem per l’educació viscuda en un ambient d’acollida familiar i un clima alegre i positiu que afavoreixi la proximitat, la senzillesa i que fomenti experiències humanitzadores i de creixement personal.
 • Fomentem un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen, amb la garantia d’obertura i servei a tots els sectors socials, especialment als més vulnerables.
 • Proposem un model d’escola arrelada a la comunitat, coneixedora de la realitat, la cultura, els costums i tradicions del seu voltant; una escola que promou la identitat dels pobles dels quals forma part i facilita la integració de tothom.
 • Oferim a la societat una formació científica, tècnica, humanística i artística de qualitat, resultat d’una inquietud permanent d’innovació i progrés pedagògic.

VISIÓ

Una societat globalitzada i en procés de canvi planteja reptes i oportunitats diferents a les èpoques anteriors.

La nostra visió alliberadora de l’ educació ens du a entendre que, en la mesura que la persona és més lliure, la seva vida augmenta en plenitud.

Els valors de l’evangeli configuren la nostra contribució a una societat més justa.

 

LES NOSTRES PRIORITATS PEDAGÒGIQUES SÓN:

 1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I EDUCACIÓ PLURILINGÜE
 • Pretenem aconseguir parlants plurilingües competents, promoure la competència comunicativa i l’ús quotidià de les diverses llengües.
 1. COMPETÈNCIA CIENTÍFICA-TECNOLÒGICA I COMPETÈNCIA DIGITAL
 • Promovem les capacitats per resoldre problemes a partir de coneixements científics i tècnics, amb sentit crític.
 • Desenvolupem habilitats bàsiques per a seleccionar, organitzar i interpretar la informació.
 • Fem conèixer i ampliem els mètodes de ciència per identificar problemes.
 • Experimentem a l’aula i reproduïm escenaris del món real en què l’alumnat pugui investigar i intentar buscar solucions.
 • Utilitzem les tecnologies digitals de forma eficient i crítica.
 1. BENESTAR EMOCIONAL I ACOMPANYAMENT PERSONAL
 • L’acció de tutoria incorpora el compromís per l’educació emocional i el benestar psicosocial de l’alumnat, busca sistematitzar una acció educativa que és competència de tot l’equip.

VALORS

PRINCIPIS DEL NOSTRE MODEL PEDAGÒGIC

 1. Els alumnes i les alumnes, en la seva singularitat, són el centre del projecte educatiu.
 2. L’educació integral ens compromet a desenvolupar les dimensions fisicobiològiques, psicològiques (emocionals i cognitives), socials i espirituals de cada persona.
 3. L’educació de la interioritat és el primer pas de l’acompanyament en la recerca inalienable del sentit de la vida.
 4. L’educació per a la llibertat ens orienta a formar persones lliures, autònomes, crítiques i disposades a comprometre’s pels altres.
 5. El desenvolupament de competències implica descobrir i estimular les competències personals de cada alumne i cada alumna, protagonista en la construcció de la seva trajectòria vital.
 6. L’educació per la justícia i la solidaritat comença des de l’entorn més proper i contribueix al desenvolupament de la plena ciutadania.
 7. L’atenció a la diversitat ens compromet a amb les necessitats específiques de cada persona i de cada família.
 8. Tota la comunitat educativa, integrada per alumnes, famílies, docents, personal d’administració i serveis i altres col·laboradors i col·laboradores, està compromesa amb l’exercici corresponsable de la missió educativa.
 9. El benestar psicosocial a l’escola és la condició i el resultat d’una manera de ser i de relacionar-se preocupada per l’acollida, el respecte i la cura de l’altre.
 10. La innovació és una actitud i un compromís davant la necessitat d’ajudar a créixer l’alumnat i preparar-lo per al futur en el marc dels canvis socials i tecnològics que caracteritzen el segle XXI.