93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

PROJECTE FEM CONVIVÈNCIA

El col·legi és el reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tot l’alumnat adquireix uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Per aquest motiu, com a centre educatiu, els nostres objectius prioritaris són ensenyar i aprendre a viure i conviure i fomentar i liderar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.

Conviure significa viure plegats i en bona relació. La convivència demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.

El Projecte FEM Convivència -que es nodreix del Caràcter Propi i del Model Pedagògic de les escoles FEM- és l’instrument on es reflecteixen les accions que el col·legi desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. Les accions que proposem són abordades des de nivells diferents i adreçades a l’aula, al col·legi i a l’entorn, amb el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

El nostre ferm compromís amb aquest Projecte és crear un entorn que afavoreixi i garanteixi la formació integral del nostre alumnat des del respecte envers un mateix/a i envers l’altre/a; així com educar en i per a la llibertat amb la responsabilitat de contribuir en la transformació d’una societat més justa, pacífica, inclusiva, segura i saludable.