93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

LA FUNDACIÓ EDUCATIVA LA MERCÈ S’UNEIX A LA CAMPANYA PER PRESERVAR L’EDUCACIÓ CONCERTADA

Tot i que no se n’ha fet gaire difusió pels mitjans de comunicació, voluntària o involuntàriament, amb els titulars acaparats per la urgència informativa de la Covid-19 que tan ens preocupa, aquests dies l’administració central està avançant en els tràmits de la reforma educativa continguda en la futura Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE).

En aquesta reforma legislativa es promou la reducció progressiva del model d’educació concertada, fet que atempta contra la pluralitat del sistema educatiu, un principi clau en una societat democràtica. No hi podem estar d’acord. Per garantir el dret a l’educació és imprescindible de garantir-ne la pluralitat i la plena llibertat.

Pel que fa a la programació de les places escolars que s’oferiran cada curs, la nova llei preveu eliminar el principi de “Demanda Social”. Prèviament a la demanda de les famílies per un centre educatiu o un altre, l’administració educativa planificarà i decidirà la quantitat de places que cada escola podrà oferir, ja sigui pública o concertada. Així doncs, prèviament als processos de preinscripció i matrícula en els que les famílies manifesten a quin centre prefereixen matricular els seus fills, en exercici de la seva llibertat, l’administració podrà decidir les places que cada escola ofereix, sense tenir en compte la voluntat i la llibertat de les famílies de triar un o altre centre en funció del seu projecte educatiu o caràcter propi.

Per tal que totes les famílies puguin escollir, lliurement, l’opció educativa per als seus fills, cal un suficient finançament per part de l’administració de l’escola concertada, circumstància que no es produeix actualment i que la nova llei tampoc sembla poder garantir en la pràctica. Ha estat reconegut públicament per la mateixa administració i pel Síndic de Greuges l’infrafinançament de l’escola concertada per part de l’administració pública.

La protecció del dret a l’educació ha de complementar-se amb el dret a la llibertat d’ensenyament i a que les famílies puguin triar lliurament, sense discriminació de cap tipus, el centre educatiu al que volen educar els seus fills i que aquest estigui d’acord amb les seves preferències de projecte educatiu, i els seus principis filosòfics i escala de valors.

Amb la LOMLOE, es permetrà regular, des l’administració de torn, el reduir, quan no eliminar, l’oferta dels centres concertats.

Per aquests motius s’ha iniciat una campanya de conscienciació i recollida de firmes per posar de manifest davant l’administració la voluntat de les titularitats de les escoles concertades i sobretot del dret de les famílies de poder triar lliurement, sense discriminació de cap tipus, l’escola que els pares i mares prefereixin pels seus fills.

Podeu accedir a: https://masplurales.es/

Hi podreu trobar:

  • Un resum del contingut de la llei.
  • El manifest conjunt del sector de l’ensenyament concertat (patronals, sindicats i altres organitzacions que s’han adherit a la campanya).
  • La possibilitat de signar per donar suport a la manifestació de desacord amb el contingut de la LOMLOE.
  • Les patronals, sindicats i organitzacions que donen suport a aquesta campanya.

“Signa per la llibertat d’ensenyament, que no triïn per tu”   #StopLeyCelaá

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè ( FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat,   fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.