93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

DIPLOMA DUAL STUDENTS, WELCOME TO A NEW ACADEMIC YEAR!

The past two weeks have been quite busy for all of our Diploma Dual students. Program participants took an admission test and were all admitted. CONGRATULATIONS! 

We then held two meetings: one with students who are in their second or third year of the Diploma Dual program and another one with alumni who have already graduated and are currently in college. Many thanks for your advice and support!

 

 

ALUMNES DEL DIPLOMA DUAL, BENVINGUTS A UN NOU ANY ACADÈMIC!

Les darreres dues setmanes han estat força mogudes per a tots els nostres estudiants del  Diploma Dual. Els participants del programa van fer una prova d’admissió i tots van ser admesos. FELICITATS!

Després vam fer dues reunions: una amb estudiants que estan en el seu segon o tercer any del Diploma Dual i una altra amb alumnes que ja s’han graduat i que actualment estan a la universitat. Moltes gràcies pels vostres consells i suport!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.