93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

EDUCAR EN LA PANDÈMIA: UNA OPORTUNITAT PER TRANSFORMAR I INNOVAR

Després d’aquests primers mesos de curs, volem fer una valoració de com s’ha anat adaptant l’ensenyament en aquest marc excepcional de pandèmia que estem vivint.

Hem reorientat la programació, les activitats i l’avaluació per donar resposta al procés d’ensenyament i aprenentatge del nostre alumnat i així assegurar el seu grau de coneixements amb igualtat d’oportunitats.

La comunitat educativa ha de conviure amb el confinament i el desconfinament d’aules quan es detecten casos positius de Covid-19. Al dia següent del confinament d’un grup, s’activa l’horari de videoconferències i classes telemàtiques per a l’alumnat que ha de romandre a casa i continuar amb les sessions programades per aquells dies..

En el cas de les aules on hi ha algun alumne confinat, o amb una malaltia prolongada, se segueixen les classes en transmissió directa (streaming) per tal que puguin participar de la matèria que s’imparteix i continuïn el seu procés d’aprenentatge.

El professorat del centre ha rebut una sòlida formació en eines digitals en l’entorn Microsoft per realitzar amb total solvència aquest tipus de docència.

La relació amb les famílies també s’ha adaptat a les circumstàncies: tutories personalitzades, atenció psicopedagògica, seminaris web,… situació que no ha fet minvar el vincle afectiu amb els nostres pares i mares.

La comunitat educativa està fent un gran esforç perquè tot flueixi amb la màxima normalitat possible. Està sent un aprenentatge per a tothom!

Un aprenentatge que ha transformat, sens dubte, la manera d’ensenyar i aprendre!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.