93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

No llancem ni una gota!

Des de l’escola, la comissió de medi ambient ens hem proposat no malbaratar cap gota d’aigua. Per això hem decidit impulsar un nou projecte verd i innovador per fer de l’escola un lloc més amable amb el medi ambient i contribuir a l’estalvi d’aigua.

Hem col·locat un bidó a cadascun dels dos menjadors per poder recollir l’aigua que sobra de les garrafes i dels gots que ha emprat l’alumnat. D’aquesta manera, la reutilitzem per regar l’hort de l’escola. Quan els nostres alumnes acaben de dinar, s’encarreguen de col·locar l’aigua que els ha sobrat del got i de la garrafa dins del bidó. Una vegada ha acabat el servei de menjador, dues persones s’encarreguen de portar aquests bidons fins la zona de l’hort i reguen les nostres verdures i hortalisses. 

D’aquesta manera, fem un ús de l’aigua responsable i no en malbaratem ni una gota, tot s’aprofita per ser més sostenibles i prendre consciència que s’ha d’estalviar aigua i cuidar el medi ambient.

Tota l’escola col·labora en aquesta tasca. Estem desitjant que les nostres verdures i hortalisses creixin grans i fortes!!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.