93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

PROGRENTIS: EL PODER EDUCATIU DEL MÓN DIGITAL

Aquesta setmana ens agradaria apropar-vos a un dels projectes més innovadors i motivadors amb què treballa el nostre col·legi: Progrentis.

Vivim en una societat totalment connectada amb la tecnologia i, per a la nostra escola, és imprescindible que l’alumnat aprengui a aprendre en el món digital. Per aquest motiu, ens hem endinsat en el màgic món de Progrentis, una eina digital educativa que aposta per millorar les destreses, el coneixement i la motivació dels nostres alumnes a través d’activitats d’habilitat lectora i digital personalitzades.

Els objectius clau en què es basa Progrentis són potenciar la competència digital: l’alumnat fa un ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració del seu propi coneixement; creativitat: cerca respostes als problemes tot proporcionant solucions noves, útils i imaginatives; autonomia: utilitza la tecnologia per establir nous reptes, treballar per aconseguir-los i aplicar-los a l’aprenentatge i cooperació: l’alumnat treballa de manera cooperativa tot aportant les seves idees i coneixements amb l’objectiu d’arribar a una fita comuna.

A més, totes les seves activitats estan regides per l’IPD, l’Índex de Productivitat Digital. Aquest és l’encarregat de mesurar la fluïdesa amb què es llegeixen les paraules; la comprensió mitjançant el tant per cent dels encerts en les comprovacions; el vocabulari segons el nivell de dificultat dels textos proposats i el recompte de paraules, és a dir, el nombre de paraules que conté cada exercici.

Les famílies poden visualitzar aquesta extensa anàlisi és des de la mateixa web: www.progrentis.com o bé des de l’App de Progrentis. Allà es podrà consultar l’avaluació formativa de cada alumne, així com les destreses, competències, objectius d’aprenentatge, l’IPD, intel·ligències múltiples, etc.

Actualment, el nostre col·legi té implantat el projecte a 5è i 6è de primària i a 1r i 2n d’ESO. Cada etapa escolar treballa amb una plataforma adient al seu nivell: 5è, 6è i 1r d’ESO treballen l’etapa “Mentor” i 1r i 2n d’ESO a “Élite”.

(Alumnes de 5è i 6è de primària gaudint i aprenent amb Progrentis)

(Alumnes de 1r i 2n de secundària aprenent i gaudint amb Progrentis)

A continuació us compartim un vídeo on podreu conèixer el Projecte Progrentis.

Desitgem que us agradi!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.