93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

Projecte CuEme: som empresaris i empresàries!

I ara què? Ens fem empresaris i empresàries?

A l’escola hem iniciat un projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, on el nostre alumnat ha de crear una empresa cooperativa amb tot el que això comporta. Aquest projecte CuEmE està basat en l’emprenedoria i l’economia, permet a l’alumnat endinsar-se en un món que els  pot semblar feixuc i complicat, d’una manera  senzilla i entretinguda que facilita l’assimilació de coneixements.

Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària. Utilitza la metodologia del treball per projectes, amb la qual l’alumnat aprèn a través de l’acció i posa en pràctica coneixements, habilitats i actituds en un context real.

El programa treballa totes les competències clau del currículum –lingüística, matemàtica, artística, social, món físic, digital, i aprendre a aprendre– a partir de la competència emprenedora, d’autonomia i iniciativa personal.

Aquest projecte es divideix en diverses fases que ha d’anar assolint  l’alumnat per tal que pugui arribar a crear la seva empresa: obtenir el seu CIF, registrar-se com a socis i sòcies, aportar un capital inicial, realitzar plenaris, amb l’objectiu de poder crear els seus productes i vendre’ls. La finalitat és aportar tots els beneficis obtinguts a alguna organització d’ajuda social no lucrativa.

  • Fase 1: Preparem-nos per emprendre

Es parla dels diferents tipus d’empresa i societats. Basant-nos principalment en què és una cooperativa i quin tipus de cooperativa volen formar.

  • Fase 2: Creem la cooperativa

Es realitzen debats, votacions i processos electorals per escollir els càrrecs de la junta rectora. Es decideix qui formarà part de la presidència de l’empresa, qui gestionarà la tresoreria i qui ho farà amb la secretaria. A més a més s’estableixen els estatuts de l’empresa, s’aprova i s’aporta el capital d’inversió inicial de cada soci i sòcia i es fa un registre de tots els membres que en formen part. Una vegada es disposa de tots els documents, s’entreguen a l’ajuntament per poder rebre el CIF i poder constituir una empresa.

  • Fase 3: Dissenyem la imatge

Es fan propostes de logotips de l’empresa i es decideix quin serà el més adient.

  • Fase 4: Generem idees de productes

Amb l’ajuda de col·laboradors externs que ens expliquen com crear un producte de proximitat i respectuós amb el medi ambient, el qual pugui ser útil i comercialitzat, comencen a pensar quins poden ser els que la cooperativa realitzi.

  • Fase 5: Escollim els productes

Es voten tots els prototips de productes creats per decidir quins són els que es materialitzaran.

  • Fase 6: Cerquem finançament

Es torna a buscar finançament, en cas que sigui necessari per poder iniciar la producció amb els materials necessaris.

  • Fase 7: Produïm

Es creen i produeixen els productes. També estableixen departaments i caps de departaments de cada producte, d’imatge, de màrqueting, de comunicació i de qualitat.

  • Fase 8: Fem la venda

Durant el mercat setmanal ambulant es venen els productes.

  • Fase 9: Col·laborem

Després de finalitzar la venda de productes, calculen el benefici, retornen a cada sòcia i soci la inversió inicial i aporten els beneficis a una organització social.

És un projecte que el nostre alumnat ha realitzat amb moltes ganes i motivació. Els permet un aprenentatge molt significatiu respecte l’emprenedoria, però no només això, sinó que l’aprenentatge és transversal, qualsevol matèria està implicada en aquest projecte que engloba tants coneixements.

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.