93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

WE WANT TO WELCOME, ONCE AGAIN, OUR TWO LANGUAGE ASSISTANTS!

Our language assistants collaborate closely in the learning activities of the foreign language, together with our school teachers.
We aim to promote the practice of English in order to improve students oral expression and comprehension, as long as they increase their confidence in the use of English.
This goal is key to a lifelong learning, since oral skills become basic and transversal for personal growth.
From the English department, activities will be proposed in different context that arouse the interest of students, through various dynamics:  Role plays, broad games, one to one activities, oral presentations,…
Depending on the proposed activity language assistants will work with students individually, in pairs or small groups.
Surely our students will learn and have fun with them!

 

DONEM LA BENVINGUDA, UN COP MÉS, ALS NOSTRES DOS ASSISTENTS LINGÜÍSTICS!
Els auxiliars de conversa col·laboren estretament en les activitats d’aprenentatge de la llengua estrangera, juntament amb els mestres i professors de l’escola.
El nostre objectiu és promoure la pràctica de l’anglès per tal de millorar l’expressió i la comprensió oral dels estudiants, i així afiançar l’ús d’aquesta llengua.
Aquest objectiu és clau, ja que les habilitats orals esdevenen bàsiques i transversals per al creixement personal.
Des del departament d’anglès es proposaran activitats en diferents contextos que despertin l’interès de l’alumnat, a través de dinàmiques com: jocs de rol, jocs de taula, activitats en parella, presentacions orals,…
En funció de l’activitat proposada, els auxiliars de conversa treballaran amb els estudiants individualment, en parelles o grups reduïts.
Segur que el nostre alumnat aprendrà i es divertirà amb ells!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.