93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

EL COL·LEGI TORNA A CERTIFICAR EN LA NORMA ISO 9001, QUE AVALA LA QUALITAT EN LA GESTIÓ DEL NOSTRE CENTRE

La certificació en aquesta norma es va rebre per primera vegada l’any 2015. La implantació d’aquest model de gestió per processos proporciona al nostre centre educatiu un sistema de gestió documentat que ens ajuda a planificar, desenvolupar i avaluar, sistemàticament, les nostres activitats d’acord amb una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les necessitats educatives de tots els membres de la comunitat educativa: famílies, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

Durant el curs passat, el col·legi va passar dues auditories, una interna (el mes de novembre) i una externa (el mes de febrer), portades a terme per l’empresa TÜVRheinland. Es van auditar amb èxit tots els processos i procediments que configuren els diferents estaments de la comunitat educativa: direcció, administració i secretaria, mestres d’Educació Infantil i Primària, professors de Secundària, manteniment, informàtica,… Això ens ha permès obtenir la recertificació i renovar, el mes d’agost, el certificat en la norma ISO 9001:2015.

Rebre aquesta recertificació suposa un reconeixement a la feina ben feta i ens esperona a avançar en la millora contínua de la gestió escolar dia a dia.

El nostre més sincer agraïment a totes les persones que ho heu fet possible!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.