93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

ELS PROJECTES A PRIMÀRIA: APRENENT DE MANERA COMPETENCIAL I COOPERATIVA

La metodologia d’aprenentatge basat en projectes es treballa a l’escola des de les matèries de FEM PASSES (Cicle Mitjà) i FEM CAMÍ (Cicle Superior).

L’objectiu principal és que cada alumne parteixi d’un neguit, un centre d’interès o un tema que li provoqui curiositat i sobre el qual vulgui investigar per tal de saber-ne més.

L’argumentació, el diàleg i la discussió seran el punt de partida per poder fer la tria del tema principal, entre tots, el qual serà l’eix vertebrador que anirà prenent una o altra forma segons encaminem el nostre procés d’aprenentatge.

L’alumnat és el protagonista i actor principal en la construcció d’aquest camí: es formulen preguntes, es plantegen hipòtesis, es reflexiona sobre el que s’està aprenent, es prenen decisions sobre els resultats que es van obtenint, se solucionen dificultats i/o problemes que van sorgint…

D’aquesta manera, l’alumnat és qui expressa el seu desig de saber-ne més, de formular-se preguntes i reflexionar sobre el que va aprenent i sobre els seus errors.

El treball cooperatiu és la base d’aquesta metodologia. La participació individual i la implicació de cadascun dels membres del grup farà que construeixin un coneixement compartit.

Creiem que aquesta manera de treballar és ideal perquè aprofita la motivació de l’alumnat per l’objecte d’investigació, fomenta l’aprenentatge de manera autònoma i cooperativa i afavoreix l’adquisició de les competències bàsiques.

Aquí podeu veure alguns dels projectes que s’estan duent a terme durant aquestes setmanes:

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.