93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

ENS ANNEXEM A LA XARXA D’ESCOLES ASSOCIADES A LA UNESCO (@XEAUC)

La col·laboració, la implicació i el compromís amb l’entorn, així com l’educació integral de la persona, la cooperació i la pau, el patrimoni cultural, la memòria històrica, l’Agenda 2030 i els ODS són aspectes clau en el nostre projecte educatiu.

Això ha facilitat que l’Aula de Teatre i Música de Sant Feliu de Llobregat hagi ofert al nostre centre el relleu com a membre de la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya (@Xeauc) a Sant Feliu de Llobregat. L’Aula va ser el segon centre d’educació no reglada de Catalunya a incorporar-se a la XEAUC, l’any 2006. Feia temps que treballaven els objectius de la XEAUC en les seves activitats d’ensenyament-aprenentatge educant per la ciutadania mundial i la cultura de la pau i no-violència, el desenvolupament sostenible, l’aprenentatge intercultural i patrimoni i, van fer present, en el seu dia a dia, la commemoració de dies internacionals com el dia de la pau, del llibre, de la dona i els drets humans.

Així doncs, des de l’Aula van sorgir iniciatives ben consolidades com la celebració del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, del qual se’n va fer ressò tota la ciutat de Sant Feliu de Llobregat o l’himne oficial de la pau de les escoles associades a la UNESCO, la cançó Trista (1994), escrit per la seva directora Lourdes Borrell (@BorrelSF). D’altres exemples van ser la consecució del I Premi Linguapax Escoles, el suport al projecte de desenvolupament a Etiòpia i la implicació en la divulgació de la història local amb la participació en els actes del Mil·lenari de la ciutat l’any 2002.

El Col·legi Mare de Déu de la Mercè treballa des de fa anys en aquesta línia, tant a l’aula com en activitats conjuntes destinades a tota la comunitat educativa. Els valors de la ciutadania global, la pau, el desenvolupament sostenible centrats en l’Agenda 2030 i els ODS; l’aprenentatge mitjançant el patrimoni cultural i immaterial i en col·laboració amb els seusagents (arxiu comarcal, amics de les roses, …), la memòria històrica i la commemoració col·lectiva de diferents dies internacionals.

Per això, la nostra comunitat educativa va acceptar la proposta de l’Aula de Música i Teatre de rebre el testimoni com a representants de Sant Feliu de Llobregat a la XEUAC. Per a nosaltres és una oportunitat per aprofundir en els àmbits de treball d’aquesta xarxa, amb els quals ens sentim totalment identificats i, significa un repte per a continuar avançant en la millora del nostre projecte educatiu. És la nostra contribució perquè tots els membres de la comunitat educativa siguin membres actius davant de tantes problemàtiques i injustícies, com la d’Ucraïna i d’altres projectes oblidats atès que desitgem fer possible el que diu la cançó Trista:

«Vull un món de Pau!!

Volem un món millor»

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.