93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

MANIFEST PEL 74è ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS

El 10 de desembre del 1948, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar i proclamar laDeclaració Universal dels Drets Humans. Aquesta va néixer com a resposta a les devastadoresguerres que havien assolat el món fins l’any 1945.

 

Es tractava doncs del primer instrument universal que reconeixia els drets inalienables a la persona humana sense distinció d’ètnia, color, sexe, llengua, origen nacional o social, posició econòmica,naixement o qualsevol altra condició; i que els assentava en el principi de la   dignitat humana com el fonament de la llibertat, la justícia i la pau al món.

 

Al llarg d’aquests anys, la Declaració ha exercit una important influència a nivell moral, polític i fins i tot jurídic, però no podem ignorar que aquesta va ser aprovada mitjançant una resolució que comprometia però no obligava als Estats membres a assegurar, en cooperació amb l’ONU, el respecteuniversal i efectiu dels drets humans i de les llibertats fonamentals.

 

Des del Col·legi Mare de Déu de la Mercè, com a centre participant de l’activitat educativa de la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO e Catalunya (XEAUC), manifestem  la nostra seriosa preocupació per  l’incompliment dels principis dels Drets Humans. Malauradament, milions de persones continuen  sent víctimes de tortures, de violència de gènere, d’ esclavitud, de pobresa, de matrimonis forçats, de conflictes armats, de discriminació racial,  de falta de respecte per la  identitat i la llibertat sexual…

 

Com a comunitat educativa hem de vetllar perquè els drets humans es coneguin de manera significativa, i hem de ser conscients que aquests drets han de ser els fonaments de tota societat en qualsevol país del món. I el nostre compromís ha de se ferm: volem construir un món just, pacífic, respectuós ii solidari. Entre totes i tots ho farem possible.

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.