93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

PROGRENTIS: UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE MILLORA LA DESTRESA LECTORA, EL PENSAMENT CRÍTIC I LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

En l’actualitat vivim en una societat connectada totalment a la tecnologia i, per al nostre col·legi, és imprescindible que l’alumnat aprengui a aprendre en aquest món digital. Per aquest motiu, enguany continuem apostant pel projecte Progrentis.

 

Progrentis és una eina digital educativa que està centrada a millorar les destreses, el coneixement i la motivació dels nostres alumnes a través d’activitats d’habilitat lectora i digital personalitzades. Per això s’ha convertit en un dels projectes més innovadors i motivadors amb què treballa el nostre alumnat des de 4t de Primària a 2n d’ESO.

 

Els objectius clau en què es basa Progrentis són:

 

1) Competència digital: l’alumnat fa un ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració del seu propi coneixement.

 

2) Creativitat: cerca resposta als problemes tot proporcionant solucions noves, útils i imaginatives.

 

3) Autonomia: utilitza la tecnologia per establir nous reptes, treballar per aconseguir-los i aplicar-los a l’aprenentatge.

 

4) Cooperació: l’alumnat treballa de manera cooperativa tot aportant les seves idees i coneixements amb el propòsit d’arribar a una fita comuna.

 

A més, totes les seves activitats estan regides per l’IPD, l’Índex de Productivitat Digital. Aquest és l’encarregat de mesurar la fluïdesa amb què es llegeixen les paraules; la comprensió mitjançant el tant per-cent dels encerts en les comprovacions; el vocabulari segons el nivell de dificultat dels textos proposats i el recompte de paraules, és a dir, el nombre de paraules que conté cada exercici.

 

Cal destacar que Progrentis s’adapta a les necessitats i diferents ritmes de treball del nostre alumnat; així doncs, cada etapa escolar treballa amb una plataforma adient al seu nivell: 4t, 5è i 6è treballen l’etapa Mentor i 1r i 2n d’ESO a Élite.

Les famílies podeu visualitzar aquesta extensa anàlisi des de la mateixa web: www.progrentis.com o bé des de l’App de Progrentis. Allà podreu consultar l’avaluació formativa dels vostres fills/es, així com les destreses, competències, objectius d’aprenentatge, l’IPD, intel·ligències múltiples, etc.

Vídeo 1: alumnat de Primària i ESO treballant Progrentis

Vídeo 2: explicació projecte Progrentis

(Alumnat Primària)

(Alumnat ESO)

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.