93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA A SECUNDÀRIA: V-TOOLS, “SI NO HO VIUS, NO HO SENTS”

Al col·legi Mare de Déu de la Mercè convivim en un entorn familiar i proper on el respecte als altres és un dels nostres valors fonamentals. És per això que considerem essencial dedicar temps al fet que els nostre alumnat conegui la realitat que ens envolta i fer-los conscients de les possibles situacions de risc que aquesta pot amagar; com és, per exemple, l’assetjament.

És per aquest motiu que un dels objectius del nostre Projecte de Convivència és la sensibilització i la prevenció d’aquests tipus de situacions per tal d’enfrontar-nos a elles i superar-les amb èxit.

Enguany, amb l’alumnat de secundària i des del Pla d’Acció Tutorial, posem en marxa l’innovador Programa V-Tools, un programa que proposa que els i les alumnes siguin els protagonistes i visquin en primera persona situacions que vulneren la dignitat de les persones a través de la realitat virtual

Objectius com acceptar la diversitat cultural i ètnica, potenciar el pensament crític, reflexionar sobre el nostre codi moral o respectar el nostre espai privat, ajudaran els nois i noies a actuar de manera responsable i crítica davant conductes i vivències que trenquen el respecte en la convivència.

 

Les dinàmiques se centren a treballar els estereotips racistes i suplantació en RRSS, l’assetjament a les xarxes socials, la diferència i tendències minoritàries, l’orientació sexual, el físic, el sexting i dinàmiques sobre Gènere (control d’amistats, de xarxes socials, de formes de vestir…).

Estem convençuts que aquest programa contribuirà a que el nostre alumnat construeixi un món més equitatiu, respectuós i just!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.