93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

ENGLISH WEEK: “THE TIME MACHINE”

This week in school we will be celebrating “English Week” for the 5th year in a row

A series of activities and workshops were organized by all the teachers who teach subjects in english, in order to work on writing, reading and specially to promote oral communication and interaction between students. 

This year the theme will be “The Time Machine”! 

 We will embark on a journey through the different stages in the human history. Early Childhood Education students will travel with the time machine to the future. 1st graders will visit the Paleolithic period and 2nd graders will head to the Jurassic period where they will find 3D dinosaurs. 3rd graders will travel to the Middle Ages and participate in castle contests, while 4th graders will sail on a Viking ship. 5th graders will travel to ancient Rome and 6th graders will visit the 80s and enjoy competing in Kahoots. In ESO they will travel to the 20s, 40s and 70s and prepare online activities and videos for the little ones. 

We hope you all enjoy it. Have a nice week! 

Per 5è any consecutiu celebrarem l’English Week a l’escola.

Hem organitzat un reguitzell d’activitats i tallers en anglès organitzats per tots els mestres que imparteixen assignatures on s’empra aquesta llengua, per tal de treballar l’escriptura, la lectura i en especial potenciar la comunicació oral i la interacció entre els alumnes de la classe.

Enguany el fil conductor serà The time Machine!

Farem un recorregut per les diferents etapes de la història de la Humanitat. Els alumnes d’ Educació Infantil faran un viatge amb la máquina del temps cap al futur. Els alumnes de1r de E. Primària s’endinsaran a l’era del Paleolític i els de 2n curs marxaran cap al Jurasic on trobaran dinosaures en 3D. Els alumnes de 3r faran un viatge retrospectiu a l’Edat Mitjana on hi haurà concursos de castells, mentre que els de 4t navegaran en un vaixell víking. Els nens i nenes de 5è es trobaran l’antiga Roma i els de 6è marxaran als anys 80 del Segle XX i gaudiran concursant en Kahoots. A l’ESO viatjaran als anys 20, 40 i als 70. i prepararan activitats i vídeos online per als més petits.

Esperem que totes i tots gaudim d’allò més. Have a nice week!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.