93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

TALLER DE MÚSICA AMB UKELELES!

L’alumnat de cinquè i sisè de primària té una assignatura centrada en l’aprenentatge de l’ukelele anomenada: “Taller de músics”. Una matèria enfocada en l’aprenentatge musical i que  permetrà als nois i noies, més enllà d’aprendre a tocar un instrument com l’ukelele, treballar aspectes com:

 • El Pensament lògic i verbal
 • La memòria visual, gestual i auditiva
 • L’entrenament de l’oïda
 • La millora del ritme
 • El llenguatge musical
 • La imaginació, la improvisació i la composició
 • L’escolta activa
 • La sensibilitat artística
 • L’autoconeixement
 • La responsabilitat i l’ajuda mútua
 • El valor dels petits progressos…

Enguany, l’escola ha adquirit ukeleles perquè tot l’alumnat els pugui fer servir, i així no l’hagin de comprar.

L’experiència dels nois i noies és molt positiva. La metodologia emprada és  interactiva i pràctica i l’alumnat arriba a adquirir un aprenentatge plenament significatiu. Relacionen els conceptes que ja sabien -explicats a l’assignatura de música amb la pràctica de l’instrument- i les nocions noves que van apareixent.

També realitzen “learning by doing”, “aprenen mentre fan”, practiquen amb l’instrument i aprenen conceptes teòrics a través de la pràctica i la repetició. A més, aprenen entre iguals, els estudiants s’ajuden mútuament treballant en parelles o en grups i, d’aquesta manera, fomentem la COOPERACIÓ, la COL·LABORACIÓ i el TREBALL EN EQUIP.

… I QUE SONI LA MÚSICA!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.