93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA DEL COL·LEGI PUBLICADA AL LLIBRE: “REPENSAR EL CURRÍCULUM DE SOCIALES: PRÁCTICAS EDUCATIVAS PARA UNA CIUDADANÍA CRÍTICA”

El treball dels drets humans és un dels eixos més rellevants de la matèria de Ciències Socials de 4t d’ESO. Una de les  pràctiques educatives que es proposa a l’alumnat és donar a conèixer l’evolució dels drets de les dones al segle XX i commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona que se celebra el dia 25 de novembre.

 

L’ activitat combina la consulta del fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat (ACBL), concretament del Consultori d’Elena Francisi la reivindicació dels drets de les dones a l’espai públic (Plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat), amb una eina de geolocalització amb informació de les xarxes socials de l’ACBL.

 

Aquesta pràctica educativa va ser presentada al XXXI Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales celebrat en València del 27 al 29 abril de 2021 i, al setembre del 2022, les diferents experiències compartides han estat publicades al llibre Repensar el currículum de sociales: prácticas educativas para una ciudadanía crítica on hi podreu trobar la comunicació titulada El archivo y sus redes sociales: herramienta para trabajar los documentos de archivo en el aula, creada pel professor de secundària Xavier Cortés Nadal.

 

Coneixement, investigació, reflexió, diàleg, visibilitat, acció local, reivindicació global,… La responsabilitat d’educar ciutadanes i ciutadans íntegres, crítics i democràtics.

FEM-ho possible, FEM-ho junts!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.