93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

DESPERTEM LA SENSIBLITZACIÓ MUSICAL EN ELS NOSTRES INFANTS

La música aporta als infants aprenentatges cognitius, beneficis emocionals, socials i sensorials. Per aquesta raó, des de l’escola s’introdueix aquesta disciplina des d’educació Infantil per aconseguir els objectius següents:

  • Fomentar la creativitat i la imaginació.
  • Millorar l’aprenentatge.
  • Potenciar la memòria i l’atenció de l’alumne.
  • Reforçar el llenguatge.
  • Desenvolupar la motricitat fina.
  • Augmentar la sociabilitat.
  • Aprendre a controlar i expressar les emocions.

De la mà dels especialistes de música, els nens i les nenes aprenen balls, cançons, ritmes, notes musicals a través del joc i l’experimentació… en un espai adaptat i equipat amb tot el material necessari com xilòfons, campanetes, ukuleles, maraques, triangles, aplicacions musicals, entre d’altres.

En definitiva, la música pot canviar el món perquè pot canviar les persones!

La música ens fa créixer!!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.