93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

ELS PROJECTES A INFANTIL: APRENENT A TRAVÉS DELS INTERESSOS DELS INFANTS

L’Educació Infantil és una etapa on els nens i  les nenes es qüestionen moltes coses i senten curiositat per tot. És per aquest motiu, que una de les metodologies que potenciem és l’aprenentatge per projectes.

 

Gràcies a aquesta metodologia, els infants poden elaborar hipòtesis, explorar, investigar, desenvolupar la seva autonomia, promoure l’aprenentatge significatiu, el treball en equip i, sobretot, aprendre moltes coses sobre allò que els apassiona.

 

Com es treballa per projectes?

 

  1. Els alumnes proposen diversos temes del seu interès.
  2. Es du a terme una votació democràtica per tal de triar el tema del projecte.
  3. El projecte més votat serà el que es treballarà dins l’aula.
  4. Es fa una pluja d’idees per tal d’esbrinar què saben els infants sobre aquell tema.
  5. Es fa una segona pluja d’idees per tal d’esbrinar què volen aprendre sobre el tema.
  6. Comença la investigació i l’aprenentatge.

 

Els projectes permeten que el nostre alumnat aprengui amb molta més facilitat els nous coneixements, descobreixen com es treballa de manera multidisciplinària, utilitzen de manera crítica la tecnologia, treballen les relacions socials i aprenen una gran quantitat de coses sobre la vida quotidiana i el món que els envolta.

 

Enguany, els projectes que s’estan treballant a Educació Infantil són: Les Girafes (I3A), Els Elefants (I3B), Els Planetes (I4A), Els Pintors i les Pintores (I4B), Els Robots (I5A) i, l’Antic Egipte (I5B).

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.