93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

ELS PROJECTES A INFANTIL: APRENENT DE MANERA ACTIVA I GLOBAL

A Educació Infantil, les nenes i els nens, ja són capaços de dir-nos què els interessa, per què i què és el que volen descobrir. Per això, una de les metodologies més utilitzades en aquesta etapa és l’aprenentatge per projectes.

Els alumnes proposen diferents temes que els interessen i sobre els quals els agradaria saber-ne més. D’aquesta manera, es fa una tria de totes les propostes dels infants i, a continuació, una votació. El tema més votat serà el guanyador i el que es treballarà durant un temps determinat.

Aquesta metodologia de treball ajuda els alumnes a aprendre, els motiva a descobrir i assoleixen els conceptes a través d’un aprenentatge significatiu, ajudant als nens i nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.

Amb la metodologia per projectes ajudem a:

  • Potenciar la seva autonomia.

  • Ser responsables directes del seu aprenentatge, organitzant les seves tasques.

  • Potenciar l’aprenentatge significatiu.

  • Adquirir coneixements de diferents àrees educatives amb l’objectiu d’obtenir un treball interdisciplinari.

  • Afavorir el desenvolupament del treball en equip.

  • Potenciar la seva capacitat de raonar i pensar.

  • Treballar amb el mètode científic ja que fan hipòtesi, les contrasten i finalment extreuen conclusions.

Els nostres alumnes han triat ja el seu projecte: els gelats (P3A), les maduixes (P3B), els volcans (P4A), els animals de la sabana (P4B), un viatge pel món (P5A) i l’univers (P5B).

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.