93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

FEMProjectes: un aprenentatge global i competencial des d’infantil a secundària

Un dels objectius del col·legi és promoure l’aprenentatge innovador i significatiu de tot l’alumnat per tal que puguin investigar, col·laborar amb els companys, identificar els seus punts forts i febles, aprendre dels seus errors, fomentar l’esperit crític i assolir les fites que s’hagin proposat.

La metodologia que fa realitat aquest tipus d’aprenentatge és el treball per PROJECTES.

A Educació Infantil, els alumnes ja són capaços de dir-nos què els interessa, per què i què és el que volen descobrir. Aquest primer projecte gira entorn dels noms que han escollit per a la classe: porcs i vaques (P3); policies i girafes (P4); paleontòlegs i astronautes (P5).

Quan van creixent, a Cicle Inicial, aquest interès va guiat pels i les mestres i forma part d’un aprenentatge interdisciplinari que ajuda la canalla a aprendre a aprendre i els motiva a continuar descobrint i investigant.

És a  Cicle Mitjà  on s’endinsen en el projecte FEM PASSES, dissenyat per l’equip docent, on s’inicia el treball  cooperatiu, es fa significatiu allò que estan aprenent i amb l’ajuda del/a mestre/a, construeixen els nous coneixements.

A Cicle Superior arribem a FEM CAMÍ, a la seva motxilla ja porten tot el que han après  dels cursos anteriors i a més a més, comencen a entendre que, per tal que el grup funcioni, s’han de posar d’acord, han de prendre decisions, han de ser conscients de les seves habilitats i posar-les al servei del grup. L’aprenentatge cooperatiu segueix el seu procés.

Serà a l’ESO on finalment FEM CIM, perquè com a estudiants  hauran arribat a desenvolupar tot un seguit d’eines que els permetran  crear projectes d’investigació cooperatius interdisciplinaris on ells seran els veritables protagonistes del seu aprenentatge.

L’alumnat de 3r d’ESO realitza projectes d’emprenedoria i el de 4t d’ESO participa en iniciatives d’Aprenentatge i Servei.

Des del col·legi potenciem aquesta metodologia perquè creiem que és una oportunitat per desenvolupar les competències transversals en la formació integral de l’alumnat.

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.