93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

JA SOM ESCOLA UNESCO!

El col·legi, compromès des de fa anys amb el repte de contribuir a construir un món millor i habitable per a les futures generacions amb equitat i igualtat d’oportunitats entre les persones, cultures i gèneres, finalment ha assolit l’adhesió a «La Red de Escuelas Asociadas de la Unesco», convertint-nos em membre de la Xarxa d’Escoles de la Unesco de Catalunya. Recollim el testimoni de l’Escola de Música de Sant Feliu de Llobregat que ens va proposar d’adherir-nos a la Xarxa catalana. Un repte que es va considerar estratègic, ja que cada vegada més la nostra tasca educativa local ha de tenir una visió global. Un repte motivador que impulsarà noves iniciatives que assumim des del nostre compromís amb la innovació pedagògica que situa l’alumnat al centre de la nostra acció educativa com un ciutadà compromès amb el món.

Un compromís que ha d’impulsar el nostre treball en relació al repte de l’Educació 2030, on els ODS (Objectius del Desenvolupament Sostenible), l’educació per la sostenibilitat, el patrimoni cultural material i immaterial, la igualtat de drets entre les persones, la memòria històrica, els Drets Humans, esdevinguin cabdals en la nostra acció educativa. 

Fem un servei a la ciutat i al nostre món global, connectats amb la resta de centres educatius de Catalunya, de la resta de l’Estat, de la Unió Europea i del món que conviden a l’alumnat a ser motors actius de canvi, de compromisos ètics i socials vers la construcció d’un món millor. 

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.