93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

LES MATEMÀTIQUES SÓN EMOCIONANTS I DIVERTIDES!!

Aquest curs estem implantant el projecte Innovamat amb l’objectiu d’emocionar, estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques en el nostre alumnat de Cicle Inicial.

Aquest mètode pedagògic parteix de materials manipulatius i ofereix a l’alumnat la possibilitat d’anar construint el seu propi coneixement a partir de reptes matemàtics rics i variats, tot tenint en compte la seva etapa madurativa i el seu ritme natural d’aprenentatge.

Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’infant a través d’estímuls positius.

Amb les “aventures i els reptes matemàtics”, els conceptes es presenten en forma de reptes guiats i contextualitzats dins d’històries de fantasia, presentades amb vídeos d’una sèrie d’animació. Es presenta un problema per sessió i, amb l’ajuda d’activitats introductòries guiades pel mestre/a, es treballa amb profunditat la seva resolució.

Així, d’una manera més vivencial les nenes i els nens aconsegueixen descobrir les matemàtiques, tot utilitzant les TIC i tot el material manipulatiu que inclou aquest projecte. A més, a més, l’alumnat comptarà amb una plataforma digital per tal de poder practicar i aprendre a resoldre problemes, raonar, connectar, comunicar-se i representar, de manera autònoma, divertida i adaptada sempre a les seves necessitats. 

Estem segurs que amb aquesta nova manera d’aprendre els nostres nens i nenes viuran les matemàtiques com una gran i emocionant aventura!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.