93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

POSEM EN MARXA EL PROJECTE FEM CONVIVÈNCIA!

El Departament d’Educació, en la Resolució EDU/1753/2020, estableix l’elaboració i la implementació d’un Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre. Aquest projecte ha de recollir aquests cinc grans objectius:

  • Garantir la participació i implicació de tota la comunitat escolar en relació amb la convivència .

  • Potenciar els valors, habilitats i competències per gestionar positivament els conflictes.

  • Potenciar el respecte a la diversitat de l’alumnat.

  • Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg.

  • Fomentar una cultura de pau i no violència.

La Comissió de Convivència, amb les aportacions de l’alumnat, de les famílies i de l’equip docent, ha elaborat el Projecte FEM Convivència. Aquest projecte -que es nodreix del Caràcter Propi i del Model Pedagògic de les escoles FEM- és l’instrument on es reflecteixen les accions que el col·legi desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Una de les iniciatives prioritàries que integra el nostre Projecte és la detecció i la prevenció de conductes assetjadores. Per aquest motiu vam participar, el curs escolar 2020-21, en un programa elaborat per la Fundació del Futbol Club Barcelona, per treballar la detecció i la prevenció de conductes assetjadores a partir de l’esport.

Durant aquests dies hem rebut la certificació de la Fundació del Barça que ens atorga el diploma com a Escola CONTRA EL BULLYING.

Aquesta i altres iniciatives ajudaran, sens dubte, la nostra comunitat educativa a reconèixer els nostres drets però també quins són els nostres deures per tal que la convivència, la cordialitat i l’entesa ens doni l’harmonia per viure dia a dia.

Així, amb el desplegament d’aquets Projecte crearem un entorn que afavoreixi i garanteixi la formació integral del nostre alumnat des del respecte envers un mateix/a i envers l’altre/a; i educarem en i per a la llibertat amb la responsabilitat de contribuir en la transformació d’una societat més justa, pacífica, inclusiva, segura i saludable.

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat, fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.