93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

VIVIM LES MATEMÀTIQUES COM UNA GRAN I EMOCIONANT AVENTURA!

Aquest curs continuem amb el projecte Innovamat amb l’objectiu d’emocionar, estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques en el nostre alumnat de Cicle Inicial, tercer de Primària i ara també a quart de Primària.

Aquest mètode pedagògic parteix de materials manipulatius i ofereix a l’alumnat la possibilitat d’anar construint el seu propi coneixement a partir de reptes matemàtics rics i variats, tot tenint en compte la seva etapa madurativa i el seu ritme natural d’aprenentatge.

Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’infant a través d’estímuls positius.

Amb les “aventures i els reptes matemàtics”, els conceptes es presenten en forma de reptes guiats i contextualitzats dins d’històries de fantasia, presentades amb vídeos d’una sèrie d’animació. Es presenta un problema per sessió i, amb l’ajuda d’activitats introductòries guiades pel mestre/a, es treballa amb profunditat la seva resolució.

Així, d’una manera més vivencial les nenes i els nens aconsegueixen descobrir les matemàtiques, tot utilitzant les TIC i tot el material manipulatiu que inclou aquest projecte. A més, a més, l’alumnat comptarà amb una plataforma digital per tal de poder practicar i aprendre a resoldre problemes, raonar, connectar, comunicar-se i representar, de manera autònoma, divertida i adaptada sempre a les seves necessitats.

Estem segurs que amb aquesta manera d’aprendre els nostres nens i nenes viuran les matemàtiques com una gran i emocionant aventura!

El col·legi Mare de Déu de la Mercè es defineix com un centre innovador, transformador i en constant actualització.
La nostra missió és atendre la formació integral de l’alumnat, fomentada en els següents eixos: educació en valors, atenció a la diversitat, plurilingüisme, metodologies competencials, benestar emocional, col·laboració amb l’entorn i relació família-escola. És un model de qualitat que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.
El desenvolupament de la nostra proposta educativa contribueix al creixement de les persones per a la construcció d’una societat més justa, inclusiva i sostenible.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.