93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

FEM Actualitat

WELCOME TO ENGLISH LANGUAGE ASSISTANTS

Donem la benvinguda, un any més, als dos auxiliars de conversa!

Els auxiliars col·laboren estretament en les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, a partir de les indicacions dels mestres i professors de l’escola.

L’objectiu és potenciar la pràctica de l’anglès per tal de millorar l’expressió i comprensió oral de l’alumnat i incrementar, així, la  seva seguretat en l’ús d’aquesta llengua. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Des del Departament d’Anglès, es plantejaran activitats en diferents contextos que despertin l’interès de l’alumnat, a través de diverses dinàmiques:

  • Role plays
  • Board games
  • One to one activities
  • Oral presentations

Segons l’activitat proposada, es treballarà amb l’auxiliar de conversa de manera individual, en parelles o en petits grups de quatre alumnes.

De ben segur que el nostre alumnat aprendrà i gaudirà amb ells!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè ( FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat,   fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.